Sony Xperia E3 - Използване на устройството като портфейл

background image

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате приложения и услуги за портфейл, които ви позволяват да съхранявате
информация за кредитни карти, дебитни карти и други на вашето устройство, за да можете да
плащате за стоки, без да вадите истинския си портфейл. Можете също така да съхранявате
информация за специални предложения на вашето устройство.
За да можете да плащате за стоки с помощта на вашето мобилно устройство, е необходимо първо
да се регистрирате в услуга за разплащане с портфейл. Такава може да се предлага например от
Google или от вашия мрежов оператор. За повече информация относно такива услуги се обърнете
към вашия доставчик на услуги. Можете да прочетете повече за Google Wallet™ на http://
support.google.com/wallet/ .

Мобилни разплащателни услуги може все още да не са налични във всички региони.

104

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.