Sony Xperia E3 - Прозорец за преглеждане на имейли

background image

Прозорец за преглеждане на имейли

Наличен е прозорец за преглеждане за показване и четене на имейл съобщенията ви в пейзажна
ориентация. След като го активирате, можете да го използвате за едновременно показване на
списъка с имейл съобщения и на едно избрано имейл съобщение.

Активиране на панела за преглеждане

1

От Начален екран, докоснете , след което намерете и докоснете Електронна поща.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки.

3

Докоснете Общи > Разделен изглед.

4

Изберете опция или комбинация от опции и докоснете OK.

Четене на имейл съобщения чрез панела за преглед

1

Уверете се, че панелът за преглед е активиран.

2

Отворете кутията си за входящи имейли.

3

Превъртете нагоре или надолу и докоснете имейл съобщението, което искате да
прочетете.

4

За да разгледате имейл съобщението на цял екран, докоснете разделителната лента
(намираща се между списъка с имейли и основния текст на имейл съобщението).

5

За да се върнете към обичайния изглед на папка "Входящи", докоснете отново
разделителната лента.