Sony Xperia E3 - Настройки за имейл акаунт

background image

Настройки за имейл акаунт

Премахване на профил за електронна поща от устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Електронна поща.

3

Натиснете , а след това докоснете Настройки.

4

Изберете акаунта, който искате да премахнете.

5

Докоснете Изтриване на акаунт > OK.

Промяна на честотата на проверка на папка "Входящи"

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Електронна поща.

3

Докоснете , след което докоснете Настройки.

4

Изберете акаунта, за който искате да смените честотата на проверка на входящата
електронна поща.

5

Докоснете Честота на проверка за имейли > Честота на проверка и
изберете опция.

Задаване на автоматичен отговор при отсъствие от офиса в Exchange Active
Sync

акаунт

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Електронна поща.

2

Натиснете , а след това натиснете Настройки.

3

Изберете EAS (Exchange Active Sync) акаунта, за който искате да зададете автоматичен
отговор за отсъствие от офиса.

4

Натиснете Извън офиса.

5

Плъзнете плъзгача до Извън офиса надясно за включване на функцията.

6

Ако е необходимо, маркирайте квадратчето Задаване на продължит. и задайте
времевия диапазон за автоматичния отговор.

7

Въведете вашето съобщение за отсъствие от офиса в полето за въвеждане на основния
текст.

8

Натиснете OK за потвърждение.