Sony Xperia E3 - Настройка на имейл

background image

Настройка на имейл

Използвайте приложението за имейл в устройството си за изпращане и получаване на имейл
съобщения през своите имейл акаунти. Можете да имате няколко имейл акаунта едновременно,
включително служебни акаунти в Microsoft Exchange ActiveSync.

Настройка на имейл акаунт

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Електронна поща.

3

Следвайте инструкциите, появяващи се на екрана, за да довършите настройката.

За някои имейл услуги може да се наложи да се свържете с вашия доставчик на имейл
услуги, за да се информирате за подробните настройки за имейл акаунта.

Добавяне на допълнителен имейл акаунт

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Електронна поща.

3

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

, след което докоснете Добавяне

на акаунт.

4

Въведете имейл адреса и паролата, след което докоснете Напред. Ако настройките на
имейл акаунта не могат да се изтеглят автоматично, можете да ги конфигурирате ръчно.

5

При получаване на подкана въведете име за своя имейл акаунт, за да може да се
разпознава лесно.

6

Когато сте готови, докоснете Напред.

Задаване на акаунт за електронна поща като акаунт по подразбиране

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Електронна поща.

3

Натиснете , а след това натиснете Настройки.

4

Изберете акаунта, който искате да използвате като акаунт по подразбиране за създаване и
изпращане на имейл съобщения.

5

Поставете отметка в квадратчето Акаунт по подразбиране. Всеки път когато
отваряте имейл приложението, ще се появява папката "Входящи" на акаунта по
подразбиране.

Ако имате само един акаунт за електронна поща, той автоматично се превръща в акаунт
по подразбиране.