Sony Xperia E3 - Изпращане и получаване на имейл съобщения

background image

Изпращане и получаване на имейл съобщения

1

Преглед на списък с всички имейл акаунти и последно използвани папки

2

Писане на имейл съобщение

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

3

Достъп до настройки и опции

4

Списък с имейл съобщения

Изтегляне на нови имейл съобщения

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Електронна поща.

3

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, който искате да

проверите, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню.

4

За да изтеглите нови съобщения, докоснете , след което докоснете Обновяване.

Когато папката с входящи имейли е отворена, плъзнете пръста си надолу по екрана, за
да опресните списъка със съобщения.

Четене на имейл съобщенията

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Електронна поща.

3

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, който искате да

проверите, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню. Ако искате да
проверите всичките си имейл акаунти наведнъж, докоснете

, след което докоснете

Комбин. папка Входящи.

4

В папката за входящи имейли превъртете нагоре или надолу и натиснете имейл
съобщението, което искате да прочетете.

Създаване и изпращане на имейл съобщение

1

От Начален екран, докоснете , след което намерете и докоснете Електронна поща.

2

Ако използвате няколко имейл акаунта, докоснете

и изберете акаунта, от който искате

да изпратите имейла, след което докоснете Кутия входящи в падащото меню.

3

Докоснете , след това въведете името на получателя или имейл адреса или докоснете

и изберете един или няколко получатели от списъка с контакти.

4

Въведете темата на имейла и текста на съобщението, след което докоснете .

Отговаряне на имейл съобщение

1

В папка за входящи имейли намерете и докоснете съобщението, на което искате да
отговорите, след което докоснете Отговор или Отговор до всички.

2

Напишете отговора си и докоснете .

Препращане на имейл съобщение

1

В папката за входящи имейли намерете и натиснете съобщението, което искате да
препратите, след което докоснете Препрати.

2

Въведете ръчно имейл адреса на получателя или докоснете и изберете получател от
списъка с контактите си.

3

Въведете текста на съобщението, след което докоснете .

Разглеждане на прикачен към имейл файл

1

Намерете и натиснете имейл съобщението, съдържащо прикачения файл, който искате да
разгледате. Имейл съобщенията, съдържащи прикачени файлове, се обозначават с .

2

След като се отвори имейл съобщението, натиснете Зареди. Прикаченият файл започва
да се изтегля.

3

След като прикаченият файл се изтегли, натиснете Покажи.

Записване на имейл адреса на подателя в контактите

1

Намерете и докоснете съобщение в кутията "Входящи".

2

Докоснете името на изпращача, след което докоснете OK.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Ако желаете, редактирайте информацията за контакта, след което докоснете Готово.

64

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.