Sony Xperia E3 - Фон и теми

background image

Фон и теми

Можете да персонализирате началния екран според собствените си предпочитания с помощта на
фонове и различни теми. Можете също да промените фона на екрана при заключване.

21

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Промяна на фона на началния екран

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството
извибрира.

2

Натиснете Фонове и изберете опция.

Задаване на тема

1

Докоснете и задръжте върху празно място на Начален екран, докато устройството
извибрира.

2

Натиснете Теми, след което изберете тема.

Когато смените дадена тема, фонът в някои приложения също се сменя.

Промяна на фона на екрана при заключване

1

От началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Персонализиране > Екран при
заключване
.

3

Изберете опция, след което изпълнете инструкциите, за да промените фона.