Sony Xperia E3 - Разклащане на устройството за отваряне на приложение

background image

Разклащане на устройството за отваряне на приложение

Можете да настроите вашето устройството така, че като го разклатите, определено приложение
да се стартира. Можете да използвате функцията за бързо стартиране за приложение, което ви се
налага да използвате бързо или често, като например програмата за набиране или социална
мрежа.

Използване на функцията за бързо стартиране

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранването , след което разтърсете устройството.

2

Когато се отвори предварително избраното приложение, пуснете клавиша за захранването.

Настройване на функцията за бързо стартиране

1

От началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Персонализиране > Движение >
Разтърсете за старт..

3

Изберете приложение, след което натиснете Готово.