Sony Xperia E3 - Навигиране на приложения

background image

Навигиране на приложения

Можете да навигирате между приложенията чрез навигационните клавиши, лентата с
предпочитани, функцията за бързо стартиране на приложения и прозореца на последно
използваните приложения, който ви позволява да превключвате лесно между всички използвани
напоследък приложения. Някои приложения се затварят при натискане на за излизане, докато
други продължават да работят във фонов режим или се спират временно. Ако приложението е
временно спряло или работи във фонов режим, можете да продължите оттам, докъдето сте
стигнали, при следващото отваряне на приложението.

1

Прозорец на последно използваните приложения – отваряне на наскоро използвано приложение

2

Лента с предпочитани – отваряне на бърз клавиш за приложения или графични обекти

3

Клавиш за навигация в задачите – отваряне на прозореца на последно използваните приложения и на лентата на
малките приложения

4

Клавиш за навигация на началния екран – излизане от приложение и връщане към началния екран

5

Клавиш за навигация назад – връщане към предходния екран в рамките на приложение или затваряне на
приложението

Отваряне на прозореца за наскоро използвани приложения

Натиснете

.

Използване на всички последно използвани приложения

Докоснете

, след което докоснете Затваряне на всички.

17

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

За отваряне на меню в приложение

Докато използвате приложението, натиснете .

Не е налично меню във всички приложения.