Sony Xperia E3 - Малки приложения

background image

Малки приложения

Малките приложения представляват бързи клавиши за приложения и графични обекти. Можете да
получите бърз достъп до малките приложения по всяко време с помощта на лентата с
предпочитани. Малките приложения заемат малка част от вашия екран, така че да можете да
работите едновременно с малко приложение и с друго приложение на един и същ екран. Можете
например да отворите уеб страница, след което да отворите малкото приложение "Калкулатор"
върху нея и да изпълнявате изчисления. Можете да изтеглите още малки приложения от Google
Play™.

18

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отваряне на малко приложение

1

За да се появи лентата на малките приложения, натиснете

.

2

Натиснете малкото приложение, което искате да отворите.

Можете да отворите няколко малки приложения едновременно.

Затваряне на малко приложение

Докоснете в прозореца на малкото приложение.

Изтегляне на малко приложение

1

От лентата на малките приложения натиснете

, след което натиснете и накрая – .

2

Потърсете малкото приложение, което искате да изтеглите, след което следвайте
инструкциите, за да го изтеглите и да завършите инсталирането.

Преместване на малко приложение

Когато малкото приложение е отворено, докоснете и задържте пръста си в горния ляв ъгъл
на малкото приложение, след това го преместете на желаното място.

Минимизиране на малко приложение

Когато малкото приложение е отворено, докоснете и задръжте пръста си върху горния ляв
ъгъл на малкото приложение, след което го плъзнете към левия ръб или към долния ръб
на екрана.

Преподреждане на малките приложения в лентата на малките приложения

Докоснете и задръжте малко приложение и го плъзнете в желаната позиция.

Премахване на малко приложение от лентата за малки приложения

Докоснете и задръжте малко приложение, след което го плъзнете в .

Възстановяване на вече изтрито малко приложение

1

Отворете лентата на малките приложения, след което натиснете

.

2

Докоснете и задръжте малкото приложение, което искате да възстановите, след което го
плъзнете в лентата на малките приложения.

Добавяне на приспособление като малко приложение

1

За да се появи лентата на малките приложения, натиснете

.

2

Докоснете

> > .

3

Изберете приспособление.

4

Въведете наименованието на приспособлението, ако желаете, след което докоснете OK.