Sony Xperia E3 - Използване на чувствителния на допир екран

background image

Използване на чувствителния на допир екран

Натискане

Отваряйте или избирайте елемент.

Поставяйте или махайте отметки от квадратчета или опции.

Въвеждайте текст с помощта на екранната клавиатура.

Докосване и задържане

Премествайте елементи.

Активирайте менюта за определени елементи.

Активирайте режим на избор, например за избор на няколко елемента от списък.

12

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Събиране и раздалечаване на два пръста

Увеличавайте или намалявайте размера на уеб страница, снимка или карта.

Плъзване

Превъртайте списък нагоре и надолу.

Превъртайте наляво или надясно, например между прозорците на началния екран.

13

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прелистване

Превъртайте бързо, например в списък или уеб страница. Можете да спрете превъртащото
движение чрез натискане на екрана.