Sony Xperia E3 - Заснемане на екрана (скрийншот)

background image

Заснемане на екрана (скрийншот)

Можете да заснемате статични изображения на който и да е екран на устройството си
(скрийншот). Снимките на екрана автоматично се записват в "Албум".

Заснемане на екрана

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранването, докато се появи изскачащ прозорец.

2

Натиснете

Можете също да заснемете екрана, като натиснете клавиша за захранването и клавиша
за намаляване на силата на звука едновременно, докато чуете щракване.

Показване на екранните снимки

Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете, за да прегледате вашата екранна
снимка.

Също може да прегледате вашата екранна снимка, като докоснете приложението
"

Албум" от Начален екран.