Sony Xperia E3 - Настройки на клавиатурата

background image

Настройки на клавиатурата

Можете да избирате настройки за екранната клавиатура, като например език на писане и
автоматична корекция.

Достъп до настройките на екранната клавиатура

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата и променете
настройките, както желаете.

3

За да добавите език за писане за въвеждане на текст, натиснете Езици на писане и
поставете отметки в съответните квадратчета.

4

Докоснете OK за потвърждение.

Показване на клавиша за усмихнати муцунки

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата > Символи и
емотикони
.

3

Сложете отметка в квадратчето Усмихнатa клавиш.

44

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.